Showing 201-300 of 10,104 items.
IDTitleVoiceAlbumSub AlbumGenre IDTagsUrl
 
 
 
 
 
31463UR161 Hazir-o-Nazir NabiTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31462UR160 Huzoor hum ko nahin bhoolayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31461UR159 Qaza (Taqdeer) ki AqsamTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31460UR158 Neki kaam aati hay (Hadees Sharif se Aik Dilchasp Waqiah)Tajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31459UR157 Huzoor ki Mahboobiyat-e-Kubra ka AelanTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31458UR156 Yusuf Alayhis Salam ki Dua aur Nekon ka HashrTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31457UR155 Jab Hazrat Moosa Alayhis Salam ka Akhri Waqt huaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31456UR154 Sahabah ki Aapas mein MahabbatTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31455UR153 Imam-e-Azam ki ShaanTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31454UR152 Nabi Hum Jese nahinTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31453UR151 Hum Hazrat Ali ko Mushkil Kusha kiun kehte hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31452UR150 Allah Walon ki YaadTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31451UR149 Siddiq-e-Akbar Nubuwwat Ke Raaz ko Sab Se Ziada Janne Walay HainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31450UR148 Huzoor ki Tareef Allah Ki Sab Se Azeem Hamd HaiTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31449UR147 Huzoor ko Allah ne Zahir aur Batin donu ka Hakim banayaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31448UR146 Hamaray Nek Faidah pohnchate hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31447UR145 Nekon ka Waseelah Zaroori hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31446UR144 Buzurgaane Deen ke Urs ki FazeelatTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31445UR143 Tayammum Ka HukmTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31444UR142 Sahaba ka Huzoor ki Bargah mein AdabTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31443UR141 Banday ki Neki se uski naslon ko faida pohnchati hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31442UR140 Sahaaba Ka AqeedahTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31441UR139 Rasool ke batane se humain bhi kuch Gaib ki baton ka ilm hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31440UR138 Allah ne apne khas bandon ko Ilm-e-Gaib ata farmaya hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31439UR137 Neki se balaen talti hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31438UR136 Ayat-e-Tayammum ka Shaan-e-NuzoolTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31437UR135 Aab-e-Hayat kia hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31436UR134 Nekon ki Rawish ko ApnaoTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31435UR133 Na Jaiz Ittihad ka HukmTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31434UR132 Ilm-e-Deen aur Hafiz-e-Quran ki FazilatTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31433UR131 Huzoor Hazir o Naazi HainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31432UR130 Hazrat Yousuf Alayhis Salam ki DuaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31431UR129 Surah Fatiha Behtareen Dua HayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31430UR128 Yeh Dunya Hamaray Liye Banai Gaee HayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31429UR127 Jo Allah se darta hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31428UR126 Munafiqon ko PehchanoTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31427UR125 AlaHazrat par Allah Ka Inam Kiyun HuaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31426UR124 Allah wa Rasool ka Naam Baar Baar Zikr KaroTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31425UR123 Hum Pooray Quran Par Iman Rakhtay HainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31424UR122 Huzoor Hum Jaise NahiTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31423UR121 Aaj Dunya Hum se kiun terrhi hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31422UR120 Ghous-e-Azam ka MaslakTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31421UR119 Isaal-e-Sawab Ka SubootTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31420UR118 Har Kaam mein Niyyat achi hoTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31419UR117 Quran ka Hukm hay Milad ManaoTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31418UR116 Wudu ka bayan aur Haji ke liye Jootay ka HukmTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31417UR115 Kya Huzoor Parrhna Nahin JaantayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31416UR114 Sacho ke Saath mein RahoTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31415UR113 Ghous-e-Azam ki DastgeeriTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31414UR112 Momin ki niyyat uske Amal se behtar hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31413UR111 Dil Ka SajdahTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31412UR110 Nasab Par Fakhar NahinTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31411UR109 Sirat-e-Mustaqeem Kia HayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31410UR108 Ummi Ka MatlabTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31409UR107 Awliya Allah Ki ShaanTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31408UR106 AlaHazrat Ki ShairiTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31407UR105 AhleSunnat Ki PehchanTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31406UR104 Ikhlas Qubooliyyat ke liye Shart hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31405UR103 Allah Ka Ihsan Mat BhooloTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31404UR102 Suno Chup RahoTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31403UR101 Jumuah Hamaray Liye Eid Ka Din HayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31402UR100 Awliya Ka Zikr Kabhi Khatam Nahin HogaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31401UR099 Ilm-e-Deen Hasil KaroTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31400UR098 Kalam-e-Imam Imam-ul-KalamTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31399UR097 Huzoor Par Sab ke Aamal Zahir HainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31398UR096 Sawaad e Azam Kia HayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31397UR095 Wahi Ka Aagaz Kaise HuwaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31396UR094 Maslak-e-Alahazrat kyun kaha jata hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31395UR093 Ye Hay Maslak-e-AlaHazratTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31394UR092 Aelan-e-Nubuwwat se pehle IbadatTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31393UR091 Jumuah Eid ka Din Kiyun HayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31392UR090 Niyyat Ka SawabTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31391UR089 Huzoor ke Kalaam ki JameiyyatTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31390UR088 Huzoor Ke Sath Ho JaoTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31389UR087 Jab Jumuah ki Azan-e-Awwal Ho JaeyTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31388UR086 Jo Allah ka ho jata hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31387UR085 Fatiha wa Isaal-e-Sawab ka JawazTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31386UR084 Imam Bukhari ka KamalTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31385UR083 Iman Walay Kon HainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31384UR082 Sunniyon ki Aapas mein MahabbatTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31383UR081 Razdaar Sunni Hi ko BanaoTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31382UR080 Amanat Ki Aqsam aur uski HifazatTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31381UR079 Sunniyon ka TareeqahTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31380UR078 Kalimah Kya Sikhata hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31379UR077 Nisbat aik standard hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31378UR076 Haqq karrwa lagta hay agar che wo moti hoTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31377UR075 Har bidat buri nahin hotiTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31376UR074 Allah ka qurb kese hasil hoTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31375UR073 Har Zamaana Huzoor ka hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31374UR072 AlaHazrat se ikhtilaf ka nateejahTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31373UR071 Huzoor baa hayaat thay aur baa hayaat hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31372UR070 Hum Awliya ko kiun mantay hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31371UR069 Maslak-e-AlaHazrat kis ka naam hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31370UR068 Shaan-e-Siddiq-e-AkbarTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31369UR067 Awliya-e-Kiram Ki HayatTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31368UR066 Imam-e-Azam Abu HanifahTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31367UR065 Falsafa-e-TashahhudTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31366UR064 Zikr kese kareinTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31365UR063 Gustakh Tawbah Karnay Walay NahinTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31364UR062 Sunniyat ki ShanakhtTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
Showing 201-300 of 10,104 items.