Showing 1-100 of 10,104 items.
IDTitleVoiceAlbumSub AlbumGenre IDTagsUrl
 
 
 
 
 
31703EN355 Islami Hukoomat wa Riyaasat kia hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahEnglishShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31702EN354 Mutashabihaat ka HukmTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahEnglishShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31701EN353 Asl Ashya mein Ibahat hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahEnglishShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31700EN352 Laakhon Caroron Durood o SalamTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahEnglishShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31699EN350 AlaHazrat ke Mehboob KhalifahTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahEnglishShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31698EN270 Seedha Raasta kon sa hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahEnglishShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31657UR355 Islami Hukoomat wa Riyasat kia hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31656UR354 Mutashabihaat ka HukmTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31655UR353 Asl Ashya mein Ibaahat hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31654UR352 Laakhon Caroron Durood o SalamTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31653UR351 Allah ne tamam Sahabah se Jannat ka Waada kiaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31652UR350 AlaHazrat ke Mehboob KhalifahTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31651UR349 Hum AhleSunnat wa Jamaat ka Maslak Yeh HayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31650UR348 Baatil se judaa hona zaroori hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31649UR347 Mehbooban-e-Khuda Madad karte hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31648UR346 Tazkirah Sufi Jameelur Rahman QadiriTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31647UR345 Huzoor ke be-misl wa be-misaal MaujizaatTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31646UR344 Aalam-e-Arwah mein Huzoor ka MiladTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31645UR343 Jahilon se behas na karoTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31644UR342 Ayat-e-Sajdah par Sajday ka HukmTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31643UR341 Jo Allah par jhoot baandhte hain wo kamyabi ko nahin pahunchteTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31642UR340 Sayyiduna Ali ka laqab Asadullah kis ne rakhaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31641UR339 Haqq Chaar Yaar ka Naara kiun lagaya jata hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31640UR338 Mushajarat-e-Sahaba mein munh na kholoTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31639UR337 AhleBait se Mahabbat Rifz nahinTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31638UR336 Abdun Nabi aur Ali Bakhsh wagera naam rakhnaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31637UR335 AhleSunnat wa Jamaat naam kis ne rakhaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31636UR334 Sayyidush Shuhada ki Seerat mein Hamaray liye kia Dars hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31635UR333 Sayyiduna Hamzah ke Iman lanay ka WaqiahTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31634UR332 Ghazwa-e-Uhud mein Aarzi Shikast ki HikmateinTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31633UR331 Allah jitna chahay apne bandon ko Ilm-e-Gaib ata farmata hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31632UR330 Munafiq kisay kehte hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31631UR329 Taleemaat-e-AlaHazrat Kia HainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31630UR328 Shia aur Tafzeeli AhleBait se Mahabbat ka Jhoota Daawa karte hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31629UR327 Munafiqon ki Masjid-e-Diraar ka QissaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31628UR326 Khawateen ka Walidain ya Awliya ke Mazarat par janaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31627UR325 Huzoor ne Abdullah ibn Obai ki Namaz-e-Janazah kiun padhiTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31626UR324 Anbiya-e-Kiraam Masoom HainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31625UR323 Imam Mehdi Kaun HainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31624UR322 Huzoor ke bataey se Awliya ko bhi Ilm-e-Gaib hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31623UR321 Ilm-e-Gaib aur Surah YousufTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31622UR320 Muhaddis-e-Kabeer AhleSunnat ke Sachay Naqeeb wa Muballigh hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31621UR319 Uloom-e-Khamsah ki tafseelTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31620UR318 Huzoor Noor-e-Hidayat bhi hain Noor-e-Mujassam bhi hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31619UR317 Eid ki Raat ko Gunahon mein guzarnay walayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31618UR316 Gheebat ka sahih mafhoomTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31617UR315 Heela-e-Sharee kia hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31616UR314 Zakat aur Fitrah ke Mustahiq Faqeer Muslim hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31615UR313 Yaad-e-Ghazali-e-ZamanTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31614UR312 Murday bhi sunte hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31613UR311 Mawla Ali ne waari Teri neend par NamazTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31612UR310 Hubb-e-Ali Ka TaqazahTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31611UR309 Hazrat-e-Ali ka Maqam wa MartabahTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31610UR308 Rozay mein aansu pee liye tou kia hukm hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31609UR307 Iftar Parties ka Inzitam karnaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31608UR306 Gayr Muslim ke yahan roza iftar karne jana aur unko bulanaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31607UR305 Jumla Bani Hashim Zakat Ke Masraf NahinTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31606UR304 Sayyidah Ayesha Siddiqah ki ShaanTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31605UR303 Mareez aur Mazdooron ke liye Rozay ka HukmTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31604UR302 Bagair Sahari Rozay ka HukmTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31603UR301 Pregnant Khwateen ke liye Rozay ka HukmTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31602UR300 Taraweeh ki 20 Rakat hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31601UR299 Sahari aur Iftar ke waqt ka siren se koi talluq nahinTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31600UR298 Ummahaatul Mumineen bhi AhleBait se hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31599UR297 Rozay ki halat mein Aankh mien dawa daalnaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31598UR296 Rozay mein Toothpaste or Miswak ka HukmTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31597UR295 Zakat kab aur kese nikalaeinTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31596UR294 Rozay mein ear swab ka istemalTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31595UR293 Zakat ki Wakaalat se mutaliq aham maslaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31594UR292 Kia Sayyidah Fatimah ki Rooh ko Allah ne khud qabz farmayaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31593UR291 Sayyidah Zahira Tayyibah TahiraTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31592UR290 Rozay ka Ajr o SawabTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31591UR289 Jis ne Ramazan paya aur uski maghfirat na huiTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31590UR288 Hamaray Sarkar Sab Se Pehle Nabi HainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31589UR287 Khwaja Mueenuddin Chishti ko Gharib Nawaz Kiun Kaha Jata HayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31588UR286 Jhoota sawal kar ke fatwa lenaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31587UR285 Hazrat Eisa ko Kalimatullah aur Roohullah kiun kaha jata hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31586UR284 Yaad-e-Sadr-ush-ShariahTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31585UR283 Sahaba ke muamlay mein Allah se daroTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31584UR282 Hazrat Moosa aur Malakul Mout ka waqiahTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31583UR281 Hafiz-e-Millat ki YaadTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31582UR280 Hazrat Usman-e-Ghani ko Jami ul Quran kiun kehte hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31581UR279 Azan wa Iqamat se pehle Durood Sharif padhnaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31580UR278 Shirk ki HaqeeqatTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31579UR277 Ahlesunnat wa Jamaat kaun hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31578UR276 AlaHazrat Ahlesunnat ke Imam HainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31577UR275 Taraweeh ka HukmTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31576UR274 Sacchi Bayat ke TaqazayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31575UR273 Fazail e Shab e BaraatTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31574UR272 Allah ne Huzoor ko Hazir ko Nazir banayaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31573UR271 Momin ki Niyyat usek Amal se behtar hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31572UR270 Seedha Raasta kon sa hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31571UR269 Rasoolullah se NisbatTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31570UR268 Dunya kiya haiTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31569UR267 Ramzan ko Ramzan kiun kaha jata hayTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31568UR266 Kia Jannay wale aur Na Jannay wale aik hainTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31567UR265 Har dour mein koi Ahle Haqq ki pehchan hogaTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31566UR264 Mahhabbat ki HaqeeqatTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31565UR263 Dushman-e-Ahmad Pe Shiddat KijiyeTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
31564UR262 Durood Sharif Padhte RahoTajush Shariah Mufti Akhtar Raza Khan AzhariYaad e Tajush ShariahUrduShort Clipstajushshariyah, tajushariah
Showing 1-100 of 10,104 items.